Innovera eller dö!

Vem hade trott för tio år sen att tiotals miljoner människor skulle börja bo i vanliga hem när de reste på semester? Och att företaget som gjorde det möjligt skulle få hotellbranschens chefer att sova sämre om natten? Airbnb är efter nio år redan störst i branschen, räknat i antal rum, utan att äga ett enda hotell.

Att hitta behovsgapen är nyckeln

Allt började med att det ett fanns ett behov hos många människor, en längtan efter något mer genuint än traditionella hotell. Men ingen mötte behovet med ett erbjudande förrän Airbnb dök upp.

Just sådana gap mellan behov och erbjudanden är nyckeln till affärsmässig innovation. Det gäller att hitta dem - och bli först med att fylla dem.

Co-creation skapar nytänkande

För att få insikt om behoven som blir till nyskapande affärsidéer behöver du ha en pågående dialog med kunderna under lång tid. Det kallas för co-creation och går bortom vanliga fokusgrupper och observationer. Co-creation handlar om att hitta rätt kundgrupper och bjuda in dem till en långsiktig dialog. Ett sätt är så kallade Insight Communities, slutna modererade communities online, där kunderna får utmaningar och uppgifter och kan diskutera fritt.

Medskapande ger lojalitet och ambassadörer

Kunderna vill vara med och utveckla affären, det vet vi efter lång erfarenhet av djup och nytänkande kunddialog. De blir sedda och får inflytande och företaget får lojala ambassadörer. Det du måste göra är att ge kunderna utrymme och rätt sorts öppna frågeställningar. Sen gäller det att observera vad som händer utan förutfattade meningar.

Jobba strategiskt med insikter

Vi på Reagera är experter på strategiskt insiktsarbete. Hör av dig till oss så berättar vi mer. Och följ oss gärna på LinkedIn för att få fler tips.