Framtidssäkra affären med Insight Communities

Har du en löpande dialog med kunderna? Eller ställer du frågor och får svar? För att ligga före konkurrenterna krävs mod att involvera kunderna. På riktigt. Har du det modet har vi verktyget för dig: Insight Communities.

Makten över varumärket har flyttat över till kunden med teknologisk innovation och sociala medier. Den som inte vill bli omsprungen av konkurrenterna måste låta kunderna ta del i affärsutvecklingen.

För att det ska bli verklighet behöver företagen:

1. Lära känna kunden - skaffa sann kundinsikt på djupet.

2. Lära av kunden - vad är de beredda att betala för imorgon?

3. Använda den kunskapen för att utveckla affären och ligga steget före konkurrenterna.

Att involvera kunderna kräver mod och förmågan att tänka i nya banor.

Minimera felaktiga beslut

Vi har utvecklat en metod som hjälper våra uppdragsgivare att minimera felaktiga beslut. Med ett mer framåtlutat analysarbete blir de mer relevanta för kunderna - och lönsammare. Navet i den metoden är något vi kallar för Insight Communities.

Insight Communities - ett nav för affärsutveckling

En Insight Community är en sluten och modererad community som finns online, tillgänglig där kunderna befinner sig; framför datorn, på mobilen eller en surfplatta. Deltagarna delar med sig av sina upplevelser, tankar, känslor och önskemål igenom hela kundresan - medan de utför köp, använder tjänster och väljer mellan alternativ.

I en Insight Community kan du testa befintliga tjänster och nya idéer. Du får svar på egna, specifika frågor men kan också fånga upp önskemål och tankar som aldrig hade kommit fram utan att borra på djupet och lära känna kunderna över tid.

Svaren finns i ögonblicket

Just det faktum att deltagarna förmedlar sina upplevelser i samma ögonblick som händelserna äger rum och i rätt sammanhang är helt avgörande. När vi människor besvarar enkäter och får frågor om varför vi gjorde si eller så, rationaliserar vi i efterhand. Vi svarar som vi tror att vi tänkte. Vi fyller i luckor där vi är osäkra eller inte vet. Men forskning har visat att det här sättet att ställa frågor inte ger tillförlitliga svar.

Framtidssäkra affären

Vi följer med och låter kunderna själva dokumentera sina upplevelser i rätt ögonblick - de ögonblick när saker och ting faktiskt händer. Genom att observera och ställa frågor får vi värdefulla insikter som är sanna för kunden och därmed sanna för affären. Då undviker vi att bygga företaget och dess framtidsstrategi på feltolkningar eller gissningar.

Så vad består framtiden av, förutom osäkerhet? Det vi vet är att digitaliseringen har förändrat det mesta och att det knappast längre finns något status quo. Tjänster och produkter som ska ha möjlighet att överleva behöver befinna sig i ett konstant beta-tillstånd. Ständiga förändringar kräver flexibilitet och ständiga förbättringar.

Därför är det ännu viktigare att sluta ställa frågor om hur kunden gjorde och varför igår, häromdagen eller förra året. För att förstå något om framtiden behöver vi krypa innanför huden på våra kunder. Vi behöver förstå deras känslor och upplevelser idag och vad det säger om vad de kommer att vilja betala för imorgon.

Låt kunden bli din innovatör

Gör som Jeff Bezos, ge kunden en plats i ledningsrummet! Amazons grundare brukar låta en stol stå tom på viktiga möten, så att styrelseledamöter och chefer ska påminnas om vem som är viktigast i rummet: kunden. Men för att kunna ge konkreta svar på frågan om vad kunden behöver krävs insikter. Insikter som kan omvandlas till innovation, affärsutveckling och strategiska vägval. Med en Insight Community får du svaren och sätter kunden i ledningsrummet på riktigt.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om strategiskt analysarbete och våra framgångsrika metoder.